Sluttbruker

Bruker i næringslivet eller privatperson som benytter Altinn.

Publisert: 29.07.2011lba