Sluttbrukersystem

Datasystem som benyttes av næringslivet eller en privatperson. De vanligste er økonomi, lønn- og årsoppgjørsprogrammer som inneholder data som skal innrapporteres og derfor er integrert med ulike innsendingstjenester.

Publisert: 29.07.2011lba