Sporbarhet

Et prinsipp som sikrer at behandlingen av en sak kan rekonstrueres i ettertid. Det skal være mulig å etterspore hva som har skjedd (audit trail).

Publisert: 29.07.2011lba