Standardløsning

En eller flere tekniske komponenter som kan brukes "as is" som grunnlag for å realisere funksjonelle komponenter. Standardløsninger er "hyllevare" og er ikke utviklet spesielt for Altinn sitt formål, men kjøpes i markedet fordi den dekker behovet.

Publisert: 29.07.2011lba