TUL

Tjenesteutviklingsløsning. TUL består av de verktøyene som er nødvendig for å utvikle og vedlikeholde de tjenestene som er tilgjengelige i sluttbrukerløsningen. Her kan man lage innsendings-, meldings-, innsyns- og samhandlingstjenester. Formidlingstjenester må også opprettes i TUL.

Publisert: 29.07.2011lba