Testbrukere

I Altinn sine testmiljøer finnes det en rekke ulike typer testbrukere som kan benyttes av tjenesteeiere slik at de kan teste alle mulige behov. På portalhjelpen i Altinn finnes det en oversikt som viser alle de ulike rollene i Altinn

Liste over de ulike typer testbrukere i Altinn:

ID

BESKRIVELSE

A

Fødselsnummer uten tilknytning til enheter eller til andre personer

B

Fødselsnummer uten tilknytning til enheter, men i familie med hverandre

C

Daglig leder med utenlandsk adresse i ett selskap med utenlands adresse

D

Daglig leder i en juridisk enhet (forskjellige org. former)

E

Styreledere med tilknytning til de samme enhetene som over

F

Nestledere med tilknytning til de samme enhetene som over

G

Styremedlemmer med tilknytning til de samme enhetene som over

H

Daglig leder i et organisasjonsledd

I

Regnskapsførere med 5 klienter eller færre (herunder også kllientene og deres daglige ledere og evt. styreledere)

J

Regnskasførerselskap med 5 klienter eller færre (herunder også kllientene og deres daglige ledere og evt. styreledere)

K

Regnskasførerselskap med mer enn 100 klienter (herunder også klientene og deres daglige ledere og evt. styreledere)

L

Revisorer med 5 klienter eller færre (herunder også klientene og deres daglige ledere og evt. styreledere)

M

Revisorselskap med 5 klienter eller færre (herunder også klientene og deres daglige ledere og evt. styreledere)

N

Revisorselskap med mer enn 100 klienter (herunder også klientene og deres daglige ledere og evt. styreledere)

O

Kontaktperson i norskregistrert utenlandsk foretak

P

Forretningsfører for en enhet

Q

Kontaktperson i kommune

R

Sameiere

S

Innehavere av enkeltpersonforetak

T

Innehavere av ansvarlige selskaper

U

Innehavere av selskaper med delt ansvar

V

Representant for utenlandsk selskap

W

Bestyrende reder

X

Bobestyrer

Y

Deltaker med proratarisk ansvar

Z

Deltaker med solidarisk ansvar

Æ

Komplementar

X1

Bobestyrer med hemmelig adresse

A(2)

Fødselsnummer uten tilknytning til enheter eller til andre personer, men utflyttet

A(3)

Fødselsnummer uten tilknytning til enheter eller til andre personer, men utvandret

A(4)

Fødselsnummer uten tilknytning til enheter eller til andre personer, men forsvunnet

A(5)

Fødselsnummer uten tilknytning til enheter eller til andre personer, men død

A(6)

Fødselsnummer uten tilknytning til enheter eller til andre personer, men utgått fødselsnummer

A(7)

Fødselsnummer uten tilknytning til enheter eller til andre personer, men fødselsregistrert

A(8)

Fødselsnummer uten tilknytning til enheter eller til andre personer, men med utenlandsk adresse

A(9)

Fødselsnummer uten tilknytning til enheter eller til andre personer, men alder < 18 år

A(10)

Fødselsnummer uten tilknytning til enheter eller til andre personer, men uten adresse

A(11)

D-nummer uten tilknytning til enheter eller til andre personer

A(12)

D-nummer uten tilknytning til enheter eller til andre personer, men utgått med link til f.nr.

A(13)

D-nummer uten tilknytning til enheter eller til andre personer, men utgått dublett

A(14)

D-nummer uten tilknytning til enheter eller til andre personer, men utgått avgang

A(15)

D-nummer uten tilknytning til enheter eller til andre personer, mne utgått korrigert til nytt

A(16)

D-nummer uten tilknytning til enheter eller til andre personer, men med utenlandsk adresse

A(17)

D-nummer uten tilknytning til enheter eller til andre personer, men uten adresse

Ø1

Annen juridisk person "ANNA"

Ø2

Boligbyggelag "BBL"

Ø3

Andre bo "BO"

Ø4

Borettslag "BRL"

Ø5

Eierseksjonssameie "ESEK"

Ø6

Konkursbo "KBO"

Ø7

Kommunalt foretak "KF"

Ø8

Kommandittselskap "KS"

Ø9

Tingsrettslig sameie "SAM"

Ø10

Statsforetak "SF"

Ø11

Samvirkeforetak "SA"

Å

Deltalerliknet selskap (DLS) - IS, VIFE, DA, KTRF, ANS, PRE, KS, SAM,

Ø12

BEDR

D1

Daglig leder i en juridisk enhet (AS) med 3 underliggende bedrifter.

H1

Daglig leder i et organisasjonsledd, og som har 3 underliggende bedrifter knyttet til seg.

A(18)

Fødselsnummer uten tilknytning til enheter eller til andre personer, men med fortrolig adresse

Publisert: 01.06.2016tal