Testmiljø

I tilllegg til produksjonsmiljø finnes det i Altinn finnes det en rekke ulike testmiljø som benyttes til ulike formål. Til tjenesteutvikling benyttes for det meste kun TUL og TT02, med mindre tjenesteeier har spesielle behov som må dekkes under testing.

Her er en kort oversikt over de ulike miljøene i Altinn:

PROD

Altinn sitt produksjonsmiljø, dvs. www.altinn.no

TUL

Utvikling av Altinn II tjenester til produksjon. Tjenester migreres fra TUL til TT01 eller TT02

TT01

Systemtestmiljø for tjenesteutvikling, ikke mulig å teste ende-til-ende

TT02

Aksetansetestmiljø for tjenesteutvikling, mulig å teste ende-til-ende, dvs. med overføring av data fra/til etat

AT04

Demo- og opplæringsmiljø av SBL

AT07

Test av ordinære endringer, standardendringer, m.m. levert av forvaltningsleverandør

AT08

Test av ordinære endringer

TUT1

Forvaltningsfix TUL

TUT2

Akseptansetest av Altinn II releaser i TUL

YT2

Ytelsestestmiljø for webSA (selvangivelsen)

YT3

Ytelsestestmiljø for forvaltningsreleaser

YT5

Ytelsestestmiljø for EDAG/MAG

Publisert: 01.06.2016tal