Testscript

En sekvens av handlinger og sjekker som hører sammen (testsyklus), relatert til testcaser (inklusiv rekkefølgen testcasene skal utføres i). Testscript beskriver hvordan testen skal gjøres. Også kjent som testprosedyre.

Publisert: 29.07.2011lba