Tilgjengelighet

Med tilgjengelighet menes den tid brukerne har tilgang til Altinn-løsningen. Løsningen regnes som utilgjengelig når det er:

  • Nedetid
  • Kritiske feil
  • "Uakseptable" responstider 
Publisert: 29.07.2011lba