Tjeneste

En arbeidsenhet utført av en tjenestetilbyder for å oppnå et ønsket sluttresultat for en tjenestekonsument. Både tilbyder og konsument er roller som innehas av programvare på vegne av sine eiere. Tjenester finnes på flere nivåer, fra lavt aggregerte tekniske tjenester i et grensesnitt mellom komponenter til høyt aggregerte tjenester på virksomhetsnivå. "Sluttbrukertjeneste" er høytaggregerte tjenester.

Publisert: 29.07.2011lba