Tjenesteeier

Statlig, fylkeskommunal eller kommunal virksomhet som har inngått samarbeidsavtale med ASF om å tilby elektroniske tjenester til sluttbrukere ved hjelp av Altinn.

Publisert: 29.07.2011lba