Tjenestegruppe

En tjenestegruppe er et begrep som brukes i tjenestekalenderen. En tjenestegruppe er en samling med tjenester som på et eller annet vis "henger sammen". Et eksempel på en tjenestegruppe er Brønnøysundregistrene sin samhandlingstjeneste Konkursbehanding.

Mer om begrepet tjenestegruppe finner du på følgende side på tjenestekalenderen sine dokumentasjonssider.

Publisert: 04.03.2014tal