Tjenestekalender

Tjenestekalenderen er et dokument som sammenstiller kundens prognoser og produksjonsplaner med leverandørens drifts- og kapasitetsplaner.

I Altinn sin tjenestekalender vises en komplett oversikt over alle tjenester i Altinn. I denne kalenderen fremkommer også opplysninger om når tjenester skal produksjonssettes, frister for innlevering, hvilken type tjeneste det er (innsendingstjeneste, lenketjeneste o.l)

Lenke til mer info om tjenestekalenderen (krever innlogging)
Lenke til selve tjenestekalenderen (krever også innlogging)

Publisert: 19.08.2015tal