Tjenesteutgave

En tjeneste i TUL kan beskrives som en beholder for tjenesteutgaver. Ved migrering til sluttbrukerløsningen er det ikke tjenestene som migreres, men en av tjenesteutgavene som tilhører tjenesten. En tjeneste kan ha en eller flere tjenesteutgaver.

Eksempel: Selvangivelsen har en tjenesteutgave per år, mens Mva-oppgaven har seks tjenesteutgave pr. år.

Publisert: 17.07.2012jof