ULA

Underleverandøravtale (Eng: Underpinning Contract). En kontrakt mellom en tjenesteleverandør og en tredjepart. Tredjeparten forsyner en kunde med varer eller tjenester som understøtter leveransen av en tjeneste. Denne kontrakten definerer målsetninger og ansvarsområder for å kunne møte avtalte mål for tjenestenivå definert i tjenesteavtalen.

Publisert: 29.07.2011lba