Universell utforming

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. (Regjeringens handlingsplan, 2004)

I IT-sammenheng betyr det at ingen skal ekskluderes fra informasjon og tjenester som det offentlige gjør elektronisk tilgjengelig, eller fra å delta i elektronisk samhandling i demokratiske prosesser i samfunnet.

Publisert: 29.07.2011lba