Uønsket hendelse

Hendelser som kan medføre konsekvenser for brukere av tjenesten som redusert kvalitet eller tilgjengelighet til løsningen, eller som kan påvirke sikkerheten i Altinn-løsningen.

Publisert: 29.07.2011lba