Varslingstjeneste

Altinn har en varslingtjeneste som kan benyttes til å sende melding til sluttbrukere i Altinn. Varsel benyttes ofte i sammenheng med andre tjenestetyper, for eksempel preutfylling/instansiering av skjema eller utsendinger av meldinger for å gjøre bruker oppmerksom på at han har mottatt noe i meldingsboksen i Altinn. Det er også mulig å sende ut frittstående varsel uten å knytte dette til en annen tjenestetype.

Varslene må være definert i Altinn før de kan benyttes. Det finnes i dag flere forhåndsdefinerte varsel (oversikt over alle varslingsmaler). Et varsel kan defineres for ulike språk (norsk, nynorsk og engelsk) og varslingsmetoder (SMS og e-post).

Varslingsmal kan også opprettes med såkalte tokens/substitusjonsvariabler som lar tjenesteeier sende inn egendefinerte tekststrenger.

Ny varslingsmal bestilles ved å benytte skjema "3.12 Bestilling - Ny varslingsmal".

Se også:
Implementasjonguide for tjenesteeier

Publisert: 02.11.2012sta