Vedlegg

Er i Altinn benyttet for å angi en binær fil som leveres sammen med et skjema. Et vedlegg kan for eksempel være et Word-dokument eller et Excel-regneark.

Publisert: 29.07.2011lba