Vedleggsskjema

Er i Altinn benyttet for å angi et skjema som inngår i et oppgavesett/skjemasett og som inneholder informasjon som er et tillegg eller en utdyping av opplysningene i hovedskjemaet. Et vedleggsskjema er knyttet til et hovedskjema.

Publisert: 29.07.2011lba