Verifikasjonstest

Test av funksjonalitet i løsningen for å sikre at feil ikke har blitt introdusert eller avdekket som følge av endringen som er gjort, og at det endrede systemet fremdeles innfrir krav som er stilt. Verifikasjonstest skal bestandig utføres når programvare eller miljø er endret.

Publisert: 29.07.2011lba