Versjon

Enhver produksjonssetting av oppdateringer/endringer av løsningen er en ny versjon.

Publisert: 29.07.2011lba