Videreformidling av identitet

En teknisk løsning hvor en bruker logger inn i Altinn/ID-porten og hvor identitet og autorisasjonen kan formidles videre til tjenesteeier.

Publisert: 29.07.2011lba