Web service

En Web Service er programvare laget for å støtte interoperabel maskin-til-maskin interaksjon over et nettverk via standard nettkomponenter uavhengig av plattform. Web-services er en tjenesteorientert arkitektur med et bestemt sett av standarder. 

Publisert: 29.07.2011lba