XML

Extensible Markup Language. Standard måte å kode elektroniske dokumenter på slik at det er mulig å gjenkjenne innholdselementer og formater som dokumentet består av.

Publisert: 29.07.2011lba