Ytelse

En konkret oppgave som er en del av en tjeneste. En ytelse kan være målbar, og det kan knyttes prisavslag til målbare ytelser. Eksempel på ytelse er fremdriftsrapportering for henvendelser til brukerstøtte.

Publisert: 29.07.2011lba