Ytelsestest

Test av systemets oppførsel under stor belastning. Testen vil fokusere på yttergrensene av hva systemet skal tåle, eller å finne disse, samt måling av responstider.

Publisert: 29.07.2011lba