Hvordan bli tjenesteeier i Altinn

Ta kontakt og avklare muligheter

For å bli tjenesteeier i Altinn må din virksomhet være statlig etat, direktorat, tilsyn eller statlig virksomhet. Kommuner og fylkeskommuner kan bruke SvarUT via Altinn gjennom pilotavtalen med Kommit. Altinn-samarbeidet inkluderer i dag også pilotavtaler med tre kommuner og en fylkeskommune.

 

Før en etat kan bli tjenesteeier i Altinn, må vi i samarbeid avklare om det er mulig å dekke etatens behov via Altinn. Etaten presenterer sine behov, og Altinn anbefaler måter å løse dette behovet på.

Ta kontakt

Ta kontakt med Altinn for å starte dialog om muligheter ved å sende melding på: tjenesteeier@altinn.no . En av de kundeansvarlige vil ta kontakt tilbake.

 • Er din virksomhet statlig etat, direktorat, tilsyn eller statlig virksomhet ?
 • Gå igjennom Behovsbeskrivelse Altinn og for å se hvilken informasjon vi innledningsvis vil trenge for videre prosess. 
 • Ta  kontakt med Altinn for å starte dialog om muligheter ved å sende melding på: tjenesteeier@altinn.no. En av de kundeansvarlige vil ta kontakt. Videre dialog i prosessen vil baseres på møter, utveksling av beskrivelser basert på maler på denne nettsiden, og deres egne planer og strategier.
 • Orientere Altinn om etatens planer for elektroniske tjenester. Fylle ut Altinns behovsbeskrivelse og send den til Altinn

Fra potensiell tjenesteeier (etter at kontakt med Altinn er opprettet)

 • En orientering om deres planer, strategier og eventuelle konkrete prosjekter for elektroniske tjenester og e-forvalting
 • En beskrivelse av behov i malen behovsbeskrivelse

 

Fra Altinn sentralforvaltning (ASF):

 • En orientering om Altinn, SERES og ELMER
 • En orientering om Oppgaveregisteret (samordning og forenklingsmuligheter)
 • En orientering om samarbeidet og samarbeidsavtalen
 • Presentasjon og veiledning i hvordan man som etat tar i bruk Altinn for sine elektronsike tjenester

Til slutt fra begge parter:

 • Konklusjon om Altinn skal brukes eller ikke

Sjekk også:

Du kan også selv lese mer og sette deg inn i løsningene og følgende retningslinjer som følger: