Kommunale tjenester i Altinn

Kommunesektoren (KS) og Altinn har inngått samarbeidsavtale om etablering av kommunale og fylkeskommunale tjenester i Altinn.

Avtalen med KS åpner også for etablering av andre tjenester i Altinn. Kommuner og fylkeskommuner som ønsker å få etablert nye tjenester i Altinn må fylle ut Behovsbeskrivelse for kommunale og fylkeskommunale tjenester i Altinn.

Det utfylte skjemaet sendes til tjenesteeier@altinn.no. Altinn Sentralforvaltning (ASF) vil da vurdere om det er mulig å løse tjenestebehovet i Altinn. Dersom det er mulig å løse behovet, vil ASF legge fram ønsket for Koordineringsrådet, som KS og ASF har etablert for å få avklart om tjenester kan bli nasjonale tjenester og forvaltes av KS. Tjenestebehovet blir da vurdert mot andre kommunale og fylkeskommunale tjenestebehov og gitt prioritet i forhold til disse.

I 2016 vil KS og ASF først prioritere utvalgte tjenestebehov hos Oslo, Skedsmo og Trondheim.

KS og ASF ønsker allikevel også forslag til andre tjenester i Altinn.   Det må tas høyde for at det kan ta noe tid før nye tjenestebehov kan følges opp og realiseres.

Bruk av SvarUt

Kommuner og fylkeskommuner som vil sende digital post til Altinn via KS SvarUt må hendende seg til KS. Du finner mer informasjon om løsningen på KS sin nettside

Publisert: 29.06.2016lba