Altinn-strategi

Altinns strategi gir retningen for hva Altinn skal være for hvem i årene framover. Den har fire satsingsområder:

  • Brukerorientering
  • Støtte til myndighetsutøvelse
  • Samhandling
  • Innovasjon og næringsutvikling 
Publisert: 28.11.2016tal