DownloadQueue

Ved bruk av DownloadQueue (DQ) vil klient- og tjener-rollene byttes om (i forhold til tradisjonelle grensesnitt som settes opp og konfigureres i Altinn), slik at tjenesteeier opptrer som klient og selv tar initiativet til å hente innsendte tjenesteutgavedata fra Altinn. En slik løsning stiller mindre krav til tjenesteeierens system. Det er ikke mulig å bruke begge løsningene (overføring ved grensesnitt + DQ) samtidig for en utgave. Tidligere var det heller ikke mulig å motta PDF kopi av innsendt tjenesteutgave ved bruk av DownloadQueue, men dette har nå blitt mulig. DownloadQueue anbefales kun for mindre tjenesteordninger uten stort trykk ved innsendingsfrister. Dersom det er ønskelig å bruke DownloadQueue på større tjenesteordninger, må ASF kontaktes først.

Mer om DownloadQueue finner du i Implementasjonsguide for tjenesteeier i hhv. kapitlene:
8.1.3 Motta data for innsendinger
9.16 DownloadQueue

Publisert: 08.12.2016tal