1 - Skjemasidens bestanddeler

 • 18.07.2012

  1.1 Navigasjonsområdet

  En egen navigeringsmeny skal hjelpe utfylleren til å orientere seg om hovedemnene i skjemaet, vise hvor han befinner seg og gjøre det mulig å hoppe fram og tilbake mellom skjemasider. Gjennomtenkt og standardisert bruk av navigeringselementer skal sikre gjenkjennelighet mellom skjemaer fra ulike oppgaveinnhentere.

 • 19.09.2012

  1.2 Informasjonsområdet

  Et eget område skal være avsatt til å gi utfylleren selvvalgt tilleggsinformasjon og meldinger om utfyllingsrelaterte feil eller uklarheter. Selvvalgt hjelpetekst bidrar til å kunne gi ny, ønsket kunnskap til de ukyndige uten å overfôre de rutinerte med informasjon. Gjennomtenkt og standardisert bruk av informasjonselementer skal sikre gjenkjennelighet mellom skjemaer fra ulike oppgaveinnhentere.

 • 12.09.2012

  1.3 Andre faste elementer

  Selve «samtalen» mellom oppgaveinnhenter og utfyller støttes i papirverdenen av veiledningsmateriell og et hjelpeapparat. Dette må ivaretas også i elektroniske skjemaer, utover bruken av hjelpetekster, og på en måte som er gjenkjennelig fra skjema til skjema. Også «blaing» mellom skjemasider, lagring, kontroll og selve innsendingsprosessen må ha en felles, gjennomtenkt metodikk.