Komme i gang med SERES

Avtale

For tjenester som skal utvikles i Altinn må det foreligge en avtale om tjenesteutvikling. Ved bruk av SERES-løsningen utenfor Altinn må det inngås en egen avtale med SERES. 

Kurs

En forutsetning for slik tilgang er at brukerne har fått nødvendig opplæring i bruken av SERES. Det tilbys jevnlige grunnkurs i tjenesteutvikling samt egne brukertilpassede kurs etter avtale.

Bestille domene

For å modellere informasjonen i en tjeneste må det først bli opprettet et domene (forvaltningsområde) i SERES. Bestillingen må inneholde ønsket navn på domenet - noe som beskriver etaten, tjenesteeieren, fagområdet, f.eks.: BUFdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), Legemiddelverket (Statens legemiddelverk), Regnskapsregisteret (et register under Brønnøysundregistrene).

Brukertilgang

Tilgang til SERES krever registrering av brukerne (som muliggjør autentisering ved hjelp av brukernavn og passord) med tilhørende rettigheter knyttet til brukerens skrivetilgang til bestemte domener (gjennom brukergrupper og roller) og lesetilgang til resten av domenene. Skriveadgang til et domene krever at etaten/tjenesteeieren som er domeneeier gir tillatelse for spesifikke brukere.

Tilgang kan gis til to forskjellige løsningsmiljøer i SERES:

Et produksjonsmiljø som inneholder domener og underliggende modeller for tjenesteutvikling i Altinn. Modellene er grunnlaget for generering av meldingsspesifikasjoner som kan importeres til Altinn Tjenesteutviklingsløsning (TUL) eller lignende skjemaverktøy.

Et kursmiljø som inneholder de samme domenene og modellene pluss noen spesielle for kursformål. Modellene her vil kunne bli endret i forbindelse med kurs og annen opplæring, men vil oppdateres fra produksjonsmiljøet hver 14. dag. De aktuelle datoene for disse oppdateringene blir publisert på SERES Dokumentsenter. Domeneeier kan ved behov bestille oppdatering av sitt domene utenfor de fastsatte tidspunktene ved å sende en e-post til Digitalisering Servicedesk.

Ved henvendelse må det oppgis hvilke miljøer det ønskes tilgang til.

Alle bestillinger og andre henvendelser knyttet til SERES sendes til SERES brukerservice.

Brukertilgang bestilles av tjenesteeier og da må følgende opplysninger oppgis:

  • Tjenesteeier/Oppdragsgiver (Domenetilknytning)
  • Tilgangsrettighet (lese eller skrivetilgang)
  • Arbeidsgiver (når dette er en annen enn Tjenesteeier)
  • Navn på bruker
  • E-postadresse
  • Mobiltelefonnummer (for utsendelse av engangskode)
Publisert: 08.06.2011tal