Kontaktinformasjon for SERES-brukere

Alle henvendelser vedrørende SERES rettes til: Digitalisering Servicedesk

Som registrert bruker kan du også finne mer informasjon på SERES Dokumentsenter (krever innlogging)

SERES (forkortelse for SEmantikkRegister for Elektronisk Samhandling) er en løsning for forvaltning av metadata for offentlig informasjon. SERES skal bidra til effektiv etablering og vedlikehold av semantiske web-tjenester ("Semantic Web Services")

Se artiklene:

Publisert: 25.05.2012tal