SERES-klienter

Metadata lagres i SERES Repository som er basert på det kommersielle produktet Adaptive Metadata Manager (AMM). Metadataene blir lagret her med en SERES-spesifikk struktur (SERES Metamodell). Brukere produserer metadata samt utveksler metadata med repository ved hjelp av et antall klienter med individuelle bruksområder:

  • Administrasjonsklient er en web-klient for administrasjon av brukere, kataloger og miljøer i SERES Repository. Opplysningene brukes av Domeneklienten for autentisering og autorisasjon av brukere, og for visning av oversikten over tilgjengelige kataloger.
  • Domeneklient er en innsyns- og modelleringsklient for SERES Repository som kan jobbe med alle metadataelementene i et domene. Klienten som utvikles lokalt er basert på Standard Widget Toolkit (SWT) for GUI-utforming, og i likhet med andre SERES-klienter, et Modell-API for kommunikasjon med repository. Det er så langt bare generert versjoner for kjøring i Windows.
    Brukere av klienten har lesetilgang til alle domener og mulighet for redigering i domener der vedkommende er gitt skrivetilgang. Denne klienten kan kjøre lokalt på brukerens PC eller via SERES Desktop som er en virtuell datamaskin på løsningen VMware Horizon Client.
  • Produktforvaltning for nedlasting av XSD-er som er generert og opplastet fra Domeneklienten.
Publisert: 08.06.2011tal