Integrasjon av datasystemer mot Altinn

Altinn støtter åpne grensesnitt, og har helt siden starten i 2003 jobbet for størst mulig grad av integrasjon mot datasystemene som brukes i næringslivet og blant de profesjonelle brukerne. Per i dag er det rundt 80 datasystemer som har integrasjon mot Altinn.

Altinn støtter åpne grensesnitt, og har helt siden starten i 2003 jobbet for størst mulig grad av integrasjon mot datasystemene som brukes i næringslivet og blant de profesjonelle brukerne. Per i dag er det rundt 80 datasystemer som har integrasjon mot Altinn.

Hvordan integrere mot Altinn?

På denne siden finnes en beskrivelse av hvordan leverandør av et datasystem går frem for å sette opp en integrasjon mot Altinn.

Lukket webområde

Det er laget et område for deling av dokumentasjon og implementasjons­informasjon. Dette krever innlogging.

For å få tilgang se forberedelser til integrasjon.