Invitasjon til første faglige samling

Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo
Tid: Torsdag 28. September 2017 kl. 08:30 – 16:00
Pris: Gratis (begrenset antall plasser)

Påmeldingsfrist: fredag 22. Sept 2017 

Velkommen til Innovation@altinn - Altinns innovasjonsprogram

Innovation@altinn er en møteplass og læringsarena hvor man deler erfaringer og utforsker idéer for innovativ utnyttelse av teknologi, i og sammen med Altinn. Fagsamlingene gir deltakerne faglig påfyll og erfaringsutveksling, og bereder samtidig grunnen for løpende idé- og konseptutvikling av innovative løsninger. Idé- og konseptutviklingen følger metodikken åpen innovasjon, der idéer innhentes fra flere og hvor noen idéer velges til realisering av løsninger for bruk. Les mer om Innovasjonsprogrammet på Forenklingsbloggen

Agenda for samlingen

Samlingen blir en kombinasjon av faglige innlegg og åpen diskusjon. Innledningsvis gis en kort orientering om planlagte innovasjonsaktiviteter, og om arbeidet med målbilder for Altinn-plattformen i 2020 og 2025. Størstedelen av programmet er viet faglige innlegg som belyser ulike sider av Framtidens GovTech, med fokus på hvordan nye teknologier kan videreutvikle Altinn-plattformen og berike Altinn- samarbeidet. Vi har valgt innlegg som kan synliggjør interessante problemstillinger og muligheter og inspirere til idé- og konseptutviklings aktiviteter i høst og vår 2018. Avslutningsvis er det satt av god tid til åpen diskusjon og idémyldring; hvilke problemstillinger og arbeidshypoteser kan Framtidens GovTech løse. Hvordan kan teknologien utnyttes slik at det offentlige kan utføre sitt mandat, også i samarbeid med privat sektor, til det beste for innbyggere og næringsliv. Innovasjonsaktiviteter skal fokusere på dette. De mest verdifulle idéer tas videre, til å utvikle prototyper, og så til produksjon. En liten idé kan fort lede til milliarder i gevinst.

Innlegg

 • Velkommen og planlagte innovasjonsaktiviteter v/ Cat Holten, avd dir Altinn og Andreas Hamnes, leder Innovation@altinn
 • Fremtidens GovTech - Fra talen til verdiskaping v/Mona Skaret, Divisjonsdirektør Vekstkraftige bedrifter og klynger, Innovasjon Norge
  Mona Skaret gir en kort introduksjon til Drømmeløftet og temaet for årets Innovasjonstalen (Offentlig-Privat samarbeid). Hun deler hennes tanker om hvordan ambisjonene i Drømmeløftet kan realiseres ved at landets innovasjonsmiljøer utnytter Altinns egenskaper for datadeling; innovasjonsmiljøer blant inkubatører og klynger og etablerte virksomheter. Altinn som en tversektoriell plattform som benyttes av 99.2% av alle norske virksomheter – offentlig og private.
 • Målbilder for Altinn-plattformen, og Leverandørutfordringen 2017: Data, analyse og AI v/ Vidar Holmane, prosjektleder Målbilde 2020 og 2025
 • Big Data, maskinlæring, roboter og kunstig intelligens - muligheter og fallgruver, erfaringer fra offentlig og privat sektor v/André Teigland, assisterende direktør, Norsk Regnesentral
  Vil kunstig intelligens revolusjonere samfunnet? Går toget nå? Hvilke oppgaver kan man løse ved å hente mer informasjon ut fra data og hvordan gjør man det egentlig i praksis?
 • Valgkampens store tabu v/Torstein Harildstad, forfatter av flere kronikk om digitalisering i offentlig sektor
 • Fra velferdsstat til velferdsamfunn v/Fredrik Gulowsen, gründer Nyby.no
  Det er nå tverrpolitisk enighet om at vi som samfunn må tenke nye modeller for å løse "omsorgskrisen". Sammen med flere norske kommuner, ideelle organisasjoner og aktører i næringslivet utvikler NYBY en digital plattform som muliggjør mobilisering av flere ressurser og sømløst samarbeid på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor.
 • Samhandlingsnettverk – hvordan disiplinert selvorganisering kan drive innovasjon v/ Vegard Kolbjørnsrud, postdoktor ved Handelshøyskolen BI og seniorforsker i Accenture, samt forsker, forfatter og foredragsholder innen nye organisasjonsformer, styring og digital strategi
 • Datadeling – begrensninger og muligheter i personvernregelverket v/ advokatfullmektig Christian Werner Skovly Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
  Personvern står på agendaen når offentlige og private organisasjoner ønsker å dele data. Skovly gir en innføring i hvilke tilfeller som er regulert, og de begrensninger og muligheter som finnes i personvernregelverket.

Din deltagelse

Innovation@altinn som møteplass og læringsarena gir deltakere spennende muligheter til å jobbe sammen gjennom åpne og felles aktiviteter; dette gir faglig oppdatering og aktiviteter som er verdifull i egen arbeidssituasjon. Vi oppfordrer alle deltagere til å forankre sine aktiviteter og idéer i de strategiske målsettingene til den virksomheten man representerer. Vi tror at en slik forankring gir de beste mulighetene for å realisere idéene som kommer fra Innovation@altinn. Vi har også erfart at dette beriker programmet og er nyttig for andre deltakere.

Annen informasjon

Alt materiale som skapes gjennom Innovation@altinn vil alltid bli gjort åpent tilgjengelig for alle interesserte. Alle deltagere vil kunne ta i bruk alt materiale også i egen virksomhet. Nytt materiale vil være tilgjengelig på en ny løsning under etablering. Fra tidligere: http://samlinger.digitaltinnovasjon.no)

Kontaktinfo: innovation@altinn.no

Vi ser fram til et kreativt samarbeid :) Hjertelig velkommen! 

På vegne av innovasjonsaktiviteter i Altinn

 

 

Cat Holten

Andreas Hamnes

Avdelingsdirektør DIG          

Altinn og informasjonsforvaltning                 

Brønnøysundregistrene

Leder Innovation@altinn

Direktørens Stab

Brønnøysundregistrene

Publisert: 11.09.2017lba