Årets første fagsamling i Innovation@altinn 2018

Takk for sist og velkommen til 2. fagsamling i Innovation@altinn

Innovation@altinn er en møteplass og læringsarena hvor man deler erfaringer og utforsker idéer for innovativ utnyttelse av teknologi, i og sammen med Altinn. Les mer om Innovasjonsprogrammet på Forenklingsbloggen

Sted: DOGA, Hausmanns gate 16
Tid: Fredag 19. januar 2018, klokka 08.30-16.00
Pris: Gratis (kun 105 plasser)
Påmeldingsfrist: Fredag 12. januar 2018 - https://www.meetup.com/Innovation-altinn/events/245823790

Fra Design Thinking til Design Doing

Vi har valgt temaet Fra Design Thinking til Design Doing for å sette fokuset på viktigheten av flerfaglighet og tidlig problemforståelse - før man setter fokus på løsning. Vi tror at design-tenkning og plattform-tenkning er to sider av samme mynt. Samlingen setter fokus på designdrevet innovasjon, og på hvordan konseptarbeid kan utnytte designmetodikk og problemutforskning for å utløse nye idéer.

Som vanlig for fagsamlinger i Innovation@altinn har samlingen en inspirasjonsdel og en del for læring. Første del av programmet består av foredrag og lyntaler fra blant annet DOGA, Brønnøysundregistrene samt flere etablerte og nyopprettede bedrifter. Til den andre delen har vi satt av tid til mini-workshop som kan trigge idémyldring, og praktisk utforskning av designprinsipper innen innovasjon. Blant annet adresseres konsepter som visualisering, problembeskrivelser, tidlig prototyping og testing.

Program for dagen

 • Velkommen - Cat Holten, avdelingsdirektør digitalisering, Brønnøysundsregistrene
 • Demokrati og medvirkning; digitalisering åpner nye muligheter for samfunns- og næringsutvikling - Tor Inge Hjemdal, kons. direktør, DOGA

Hittil har digitalisering kun hatt fokus på to roller: myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon. Tor Inge vil snakke om hvordan behov, opplevelser og preferanser hos befolkningen må inkluderes i fremtidens kunnskapsgrunnlag for utvikling av gode, verdiskapende byer og tettsteder.

 • A Smart Norway, powered by Altinn? - Nicolas Monsarrat, Managing Director, Accenture Europe

Nicolas will present perspectives on the use of platforms by nation states and how they can help nations and cities execute ambitious strategies for their people and enterprises. The underlying hypothesis is that government platforms are generative and play a key role in securing trust and value-creation in societies.

 • Designdrevet innovasjonsprogram - Anne Elisabeth Bull, prosjektleder, DOGA

Innlegget gir en kort introduksjon til hvordan DIP støtter idéfaseprosjekter i norske bedrifter. Hensikten er at bedriftene skal prøve ut innovasjonsmetoder som bygger på studier av brukerne og designmetodikk.

 • Lyntale: Hvordan designe for bedre opplevelse av fulle og tomme bysykkelstativ - Liisa Andersson, Urban Infrastructure Partner og Emilie Strømmen Olsen, Designit

Oslo Bysykkel ønsket å se hvordan de kunne forbedre opplevelsen når bysyklister møter tomme og fulle stativer i Oslo ved å bruke tjenestedesign. I innovasjonsprosessen ble det lagt vekt på å forstå bysyklistenes og sjåførenes behov gjennom kontinuerlig involvering og samskaping. Oslo Bysykkel er godt i gang med å implementere løsningene fra prosjektet og vil dele erfaringer fra både prosessen og resultatet.

 • Lyntale: Felles datakatalog - Espen Slotvik, Brønnøysundsregistrene

Lyntalen gir et innblikk i hvordan Felles datakatalogen kan brukes av offentlig sektor og næringslivet i deres arbeid med å finne, vurdere og bruke korrekte datasett med rett kvalitet fra riktig kilde.  

 • Lyntale: Din digitale daglig leder - Didrik Martens, Gründer Bizbot

Lyntalen vil belyse hvordan automatisering av komplekse oppgaver er verdiskapende for næringsdrivende og offentlige myndigheter. Didrik vil vise hvordan Bizbot benytter autorative datasett sammen med teknologier for regelverk for å automatisere store deler av selskapsdrift.

 • Lyntale: Strategisk innovasjon - Snorre Paulsen, rådgiver, Æra

Lyntalen vil gi en kort introduksjon til innovasjonsprogrammet Floke. I Floke møtes privat, offentlig og ideell sektor for å sammen skape løsninger på de store samfunnsproblemene.

 • Lyntale: Innovasjon for næringsutvikling - fleksibel i arbeidskraft - Jørgen Harsem, Gründer Dyrket.no

Jørgen er gründer av Dyrket.no – en startup i vekstfase. Hans lyntale vil dele erfaringer om å gå fra oppstart til vekstfase. Og hvordan det har vært en trigger for WorkingBee. WorkingBee er et startup som ønsker å løse utfordringen med mangelen på fleksibel arbeidskraft og deltidsarbeid.

 • Hvorfor er visualisering så viktig? - Jane Pernille Hansen, DNB

Innlegget vil presentere visualiseringens rolle i designprosessen, og om hvordan man kan bruke visualisering når man ikke er designer.

 • Mini-workshop Design doing - Marie Hartmann og Thomas Noreng, SIKT

Hensikten med mini-workshop er å gi deltakere et innblikk i teknikker innen Design Thinking og praktiske oppgaver slik at deltakere skal benytte seg i sitt praktisk arbeid inkl. idéutvikling.

 • Impact Technology and GovTech – A symbiotic relation? - Haakon Brunell, Managing Partner, Katapult Accelerator

Managing societal challenges is not only the remit of Government but of all of civil society. Technology and entrepreneurship, combined in commercial sustainable businesses, plays a crucial role as solution to global environmental and societal challenges. We believe in 'Impact Technology', making the world, our planet and people, a better place – through entrepreneurship and technology.

Vi ser fram til et kreativt fellesskap! Hjertelig velkommen!

På vegne av innovasjonsaktiviteter i Altinn,

Cat Holten

Andreas Hamnes

Avdelingsdirektør digitalisering (DIG)   

Altinn og informasjonsforvaltning       

Brønnøysundregistrene

Leder Innovation@altinn

direktørens stab

Brønnøysundregistrene

Kontakt: innovation@altinn.no

Publisert: 21.12.2017ehk