Kontakt

Tjenesteeiere (eksisterende og fremtidige) kan kontakte Altinn på e-post til tjenesteeier@altinn.no. Sluttbrukersystemleverandører kan benytte sluttbrukersystem@altinn.no.

Altinn brukerservice kan kontaktes på telefon 75 00 60 00 eller e-post support@altinn.no.

For innspill til hvordan Altinnett kan gjøres bedre, send en e-post til lba@brreg.no med emne "Altinnett".

Publisert: 09.02.2012lba