Erfaringer fra Altinn Tjenesteutviklingscamp

Forrige Altinn Tjenesteutviklingscamp ble gjennomført over to dager i september.  Questback ble sendt ut i løpet av kort tid, og resultatet av denne skal hjelpe med å finne ut mer om det fremtidige livet for campen.

Altinn Tjenesteutviklingscamp er en fagsamling for tjenesteutviklere, et nettverk for erfaringsutveksling og faglig påfyll. Vi fikk til et program - med god støtte fra deltakerne - som vi håper trigget til nysgjerrighet, kunnskap og inspirasjon til å ta i bruk Altinn, sier serviceledere ved Altinn og Seres, Camilla Falch og Sølvi Haraldsvik Hagen.

Programmet var to-delt, der første dag var satt av til presentasjoner med tema som «Hvordan bruke Altinn i delingsøkonomi», «Samhandlingstjenester i Altinn (konkursbehandling)», «Kort om Rest-Api» og «Tjenesteutvikling 3.0». Andre dag ble overlatt i tjenesteutviklernes hender og noen av deltakerne hadde selv presentasjoner av saker de hadde meldt inn. –Målet med den andre dagen var erfarings- og kunnskapsdeling på tvers av de ulike tjenesteeierne, sier Falch.

Forbedring
Ut fra questbacken oppleves denne campen som en forbedring av opplegget fra første camp i juni. Oppdeling av dagene blir også trukket fram som positivt, der en dag var viet presentasjoner fra Altinn og dag to gikk mer i dybden på spesifikke problemstillinger. Det blir trukket fram at det er positivt å høre andre snakke om sine løsninger og problemstillinger, dette åpner opp for idéer om hvordan Altinn kan brukes. –Slike tilbakemeldinger tyder på at dette er noe tjenesteutviklerne setter pris på å være med på, fortsetter Falch.

Relevante tema
Deltakerne har også kommet med tilbakemeldinger på tema som kan være relevante til neste camp. Gode forslag kom inn via questbacken, som for eksempel workshop med gjennomgang av konkrete caser med mulighet for påfølgende spørsmål og diskusjon, gjennomgang av de ulike tjenestetypene, gjennomgang av nylige endringer i løsningen.

Flere erfaringer
Servicelederseminar og Samarbeidsgruppemøte ble arrangert i samme tidsrom, og også der ble det innhentet tilbakemeldinger i etterkant via questback. Servicelederne takker for verdifulle tilbakemeldinger fra begge undersøkelsene og tar de med seg i planleggingen av lignende arrangementer framover.

Illustrasjon forside: Robert Linder/www.rgbstock.com

Publisert: 24.10.2016ehk