Nytt saksflytverktøy

Oppdatert: 21. november ble nytt saksbehandlingsverktøy HP Service Management (HPSM) driftsatt. Her er litt informasjon om hva dette vil ha å si for tjenesteeiere i Altinn.
I saken ligger også en veiledningsfilm med informasjon om den nye selvbetjeningsportalen for tjenesteeiere.

-I praksis begynner vi å ta inn nye henvendelser i verktøyet fra 18. november. Dette for å verifisere at alt fungerer som det skal før folk kommer på jobb mandag morgen, sier prosjektleder ved Avdeling for Altinn og Seres, Leo Sande Gasnier.

 En bedre hverdag

-Tilgang til å kunne se status på sine egne saker og bedre bestillingsskjema kan vi vel snart kalle et folkekrav fra de som er mye i kontakt med oss. Endelig er vi over på nytt system hvor dette kan løses.

Altinn Sentralforvaltning (ASF) får bedre kontroll på historikk fra A til Å i saksløypa, bedre søkemuligheter som også gir enklere gjenbruk av svar fra tidligere saker, forbedret statistisk grunnlag som kan gjøre oss i stand til å ta mer opplyste beslutninger og sist men ikke minst et mer tidsriktig brukergrensesnitt, sier en engasjert prosjektleder.

Involvering av brukerne og kontinuerlig forbedring

I prosessen med anskaffelse og design/utvikling av verktøyet har vi gått flere runder hos tjenesteeierne for å kartlegge behov. Vi har klart å hensynta mye, men enkelte ting er dessverre ikke løst optimalt enda. Dette skyldes blant annet at HPSM i nyeste versjon (som kom nylig) introduserer et helt nytt produkt for brukerportal/selvbetjeningsfunksjonalitet.

Når det gjelder status på saker og hvordan de speiles for dere så ser vi også rom for forbedringer etter hvert. Godkjenningsfunksjonalitet hvor for eksempel en ALF kan godkjenne bestillingsskjemaer fylt ut av andre er og et behov som har blitt flagget men som vi må implementere litt etter hvert.

For å sikre at vi ikke stagnerer nå ved driftsetting så har prosjektet jobbet mye med intern kompetanse på systemet og det har vært mye fokus på å implementere systemet på en måte som gir oss et godt fundament å bygge videre på.

Testet og godkjent

Verktøyet har vært gjennom en periode med test og godkjenning i både i test- og produksjonsmiljø. Før løsningen tas i bruk mandag vil flere interne bidra med testing i produksjonsmiljøet også i helga 18.-20. november. Brukerstøttekanalene (e-post, telefon) kobles over 18. november og helgen brukes til verifisering på at alt fungerer som det skal før folk kommer på jobb 21. november.

Vi går på lufta med en del åpne feil. Disse er ikke klassifisert som kritiske for saksflyten, og vi kan derfor leve med dem en liten stund. Prioritert retteplan vil følges opp løpende fom over helga.

Videre vil prosjektgruppa bestå i noen uker etter driftssetting for raskt å kunne besvare spørsmål og håndtere eventuelle avvik som måtte oppstå.

Hvordan vil dette påvirke deg

Tjenesteeiere og sluttbrukersystemleverandørene kan fortsette å bruke de samme e-postadressene, henholdsvis tjenesteeier@altinn.no og sluttbrukersystem@altinn.no for henvendelser. Vi introduserer nå også nye bestillingsskjemaer samt muligheten til å følge status på saker man har sendt inn på en egen selvbetjeningsportal. Alle som har tilgang til innlogging her på Altinnett har automatisk  fått tilgang til denne: https://selvbetjening.brreg.no/

Spørsmål og innspill kan sendes inn via vanlige kanaler (e-post eller kontaktskjema).

Illustrasjonsbilde forside: rgbstock.com/drow

Veiledningsfilmer

Se veiledningsfilm om hvordan du bruker selvbetjeningsportalen (bruk Internet Explorer).

Innlogging og oversikt

Innsending av brukerstøtte-sak

Legge inn bestilling

Publisert: 17.11.2016ehk