Altinn versjon 15.2 - hva er nytt?

I uke 24 kom Altinn i ny versjon. Denne versjonen inneholder flere store endringer, blant annet en ny tjenestetype, og store forandringer i registrering av kontaktinformasjon.

Endringene for kontaktinformasjon gjøres for å sikre at Altinn skal være godt egnet for tjenesteeiere som benytter tjenester til virksomheter som krever varsling. Her gjøres det endringer både på brukersiden med et forenklet, moderne design, og mot tjenesteeierne for å sikre kontroll på at varsel sendes ut til de riktige varslingsadressene.

Det er utviklet en ny tjenestetype som vil kunne brukes i tilfeller der det er behov for utveksling av store datafiler mellom ulike aktører.

I tillegg inneholder versjonen flere større og mindre endringer i resten av løsningen, blant annet for å gjøre klart for kommende tjenester.

For første gang i Altinns historie ble den nye versjon tilgjengeliggjort på en hverdag. Løsningen var åpen under produksjonssettingen.

Det er laget en fullstendig oversikt over endringene som er del av denne versjonen.

Publisert: 24.04.2015tal