Hva kommer i Altinn versjon 16.1?

I uke 7 kommer Altinn i ny versjon. Denne versjonen inneholder flere store endringer, blant annet nytt design for roller og rettigheter, innføring av samtykkebasert datadeling og betalingsløsning.

Som vanlig inneholder februar-versjonene av Altinn endringer for selvangivelsen. I år er det i tillegg en rekke endringer på andre områder.

Fram mot lansering vil Altinn sentralforvaltning presentere fire av de største endringene i detalj her på Altinnett.

En komplett liste med beskrivelser av endringene som planlegges inn i den nye versjonen finner du her.

Publisert: 08.01.2016tal