Bedre samspill med postkasse for privatpersoner

Innbyggere skal kunne motta meldinger fra det offentlige i den den digitale postkassen de ønsker - Digipost eller e-Boks. Nå tilbyr Altinn å håndtere dette for våre tjenesteeiere.

Med en endring som gjøres i versjon 16.1 vil Altinn kunne videresende post som skal til innbyggers valgte postkasse. Tjenesteeiere i Altinn kan da sende både virksomhetspost og innbyggerpost via Altinn, så sørger Altinn for videre forsendelse der dette er relevant.

Rent teknisk gjøres det noen mindre endringer i integrasjonsgrensesnittet mellom tjenesteeier og Altinn, slik at tjenesteeier kan angi om post skal videresendes eller ikke. Altinn har innebygget støtte for å kontrollere mot Kontakt- og reservasjonsregisteret, slik at innbyggere som har valgt postkasse og som ikke har reservert seg mot offentlig post vil få denne i Digipost eller e-Boks.

Tre ulike bruksmåter

I Digitaliseringsrundskrivet står det: «Har innbyggeren verken valgt postkasse eller reservert seg mot digital post, kan post fortsatt sendes til Altinns meldingsboks.» Denne endringen legger til rette for denne måten å bruke Altinn på.

Vi har valgt å gi tjenesteeierne tre alternative måter å bruke Altinn på i forsendelsen sin av innbyggerpost:

  1. Post skal kun videresendes til digital postkasse til innbygger. Brukere som ikke har valgt digital postkasse skal ikke motta forsendelsen.
  2. Post skal videresendes til digital postkasse til innbygger, men hvis innbygger ikke har valgt postkasse legges den i Altinn.
  3. Post skal videresendes til digital postkasse til innbygger, og det skal legges en kopi i Altinn. Innbyggere som har valgt postkasse får posten både i Altinn og sin valgte postkasse, øvrige får meldingen i Altinn.

Ett integrasjonspunkt

Tjenesteeierne kan stole på at Altinn håndterer posten på riktig måte. Det gis tilbakemelding og status for alle forsendelser. Hvis innbygger ikke har valgt postkasse eller har reservert seg, vil dette gis som respons på postforsendelsene.

Tjenesteeiere slipper arbeidet med og kostnadene ved å utvikle egen integrasjon mot Kontakt- og reservasjonsregisteret og mot innbyggerpostløsningen. Det blir enklere for tjenesteeierne, uten at det går ut over valgfriheten til brukerne.

Publisert: 09.02.2016tal