Stort løft for roller og rettigheter

Vi innrømmer det. Å gi andre rettighet til å gjøre ting på dine vegne i Altinn har vært vanskelig. Nå gjør vi noe med det.

Brukertester viser at roller og rettigheter er noe av det brukerne av Altinn synes er vanskeligst å forstå. Når vi nå gjør et løft på roller og rettigheter har erfaringene fra disse brukertestene vært en viktig del av grunnlaget.

Enklere for de fleste…

Målet med endringene som gjøres i versjon 16.1 har vært å gjøre det enklere å administrere roller og rettigheter i Altinn. Det er blitt tydeligere hvem som har rettigheter for en person eller virksomhet, og hva de har rettigheter til å gjøre. Dette gir bedre oversikt, og økt bevissthet rundt tilgangene som er gitt.

Den største forenklingen er for de som bare ønsker å gi noen rettighet til å sende inn et bestemt skjema eller bruke en bestemt tjeneste. Nå skjer dette ved to enkle steg:

1.       Velg hvem du vil gi rettighet/rolle til

Velg hvilken person du vil gi rettigheter til, enten det er noen som allerede har rettigheter i virksomheten eller noen helt nye.

2.       Velg hva du vil gi rettighet til

Søk opp den tjenesten du vil gi rettighet til for deretter å få forslag til hvilken roller du bør gi. Du kan også velge å gi rettighet kun til den enkelte tjenesten, hvis du vil begrense rettighetene.  

… men ingenting har forsvunnet

For de som kjenner rollene i Altinn fra før, og vet hvilken rolle de vil gi, er det fortsatt mulig å gi roller direkte. Brukere som benytter seg av muligheten til å opprette egne roller vil finne igjen dette også. Regnskapsførere, revisorer og bostyrere vil kjenne igjen muligheten til å drive delegering på klienter og konkursbo.

Selv om det ser ut som at roller og rettigheter er bygget på nytt i Altinn, har endringen ingen påvirkning på hvilke roller du har eller hvilke tjenester rollene gir tilgang til.

Et designløft

Samtidig som vi endrer på hvordan roller og rettigheter administreres, gjør vi et løft på hvordan sidene for å gi rettigheter ser ut. De får samme design som Min profil har i dag. Vi velger å slå sammen Tilgangsstyring og Min profil til én side Profil, roller og rettigheter.

Vi håper dere er enige med oss i at det nye designet er både penere og mer moderne enn det som går ut. Det er forresten responsivt – det vil si at det tilpasser seg skjermstørrelsen det vises på. Så nå kan du gi andre tilgang fra smarttelefonen din uten å måtte navigere rundt i sider tilpasset PC.

Publisert: 05.02.2016tal