Nyheter

 • 30.10.2017

  Invitasjon til spørreundersøkelse om hva og hvordan Altinn-plattformen og tilgrensende løsninger bør være i fremtiden

  Brønnøysundregistrene har forvaltningsansvar for Altinn-plattformen og viktige nasjonale registre. Som forvalter av flere nasjonale felleskomponenter og –løsninger skal vi videreutvikle Altinn-platt­formen og de andre løsningene vi forvalter relatert til informasjonsforvaltning i tråd med den norske IKT-politikken. Vi ønsker med dette å invitere våre interessenter til å komme med gode forslag eller andre innspill til hva og hvordan Altinn-plattformen og tilgrensende løsninger bør være i fremtiden.

 • 13.10.2017

  55 friske millioner i statsbudsjettet

  I Regjeringens forslag til statsbudsjett lagt fram 12. oktober, er det bevilget 55 millioner kroner til modernisering av Altinn.  

 • 21.08.2017

  Invitasjon til Altinn servicelederseminar

  Årets Altinn servicelederseminar finner sted 20. og 21. september i Brønnøysund. Her finner du informasjon om innhold og hvordan du melder deg på.

 • 30.06.2017

  Altinn release 17.2 - hva er endret?

  Altinn versjon 17.2 planlegges produksjonssatt medio november. Endringene handler i stor grad om innføring av nytt design.

 • Nyhetsbilde
  14.03.2017

  Altinn Tjenester 3.0

  Arbeidet med Altinn Tjenester 3.0 går sin gang og du kan nå finne oppdatert informasjon om dette på Tjenester 3.0 sin egen side på GitHub.

 • Nyhetsbilde
  17.11.2016

  Nytt saksflytverktøy

  Oppdatert: 21. november ble nytt saksbehandlingsverktøy HP Service Management (HPSM) driftsatt. Her er litt informasjon om hva dette vil ha å si for tjenesteeiere i Altinn.I saken ligger også en veiledningsfilm med informasjon om den nye selvbetjeningsportalen for tjenesteeiere.

1 2 > »