55 friske millioner i statsbudsjettet

I Regjeringens forslag til statsbudsjett lagt fram 12. oktober, er det bevilget 55 millioner kroner til modernisering av Altinn.

 

- Vi er fornøyd med å ha fått gjennomslag for noe av satsingen vår i statsbudsjettet. Vi får nå igangsatt arbeidet med å utvikle en ny tjenesteplattform i Altinn, noe som vil bidra til effektivisering av hele offentlig sektor. Det betyr at regjeringen ønsker å satse på Altinn, sier Cat Holten, avdelingsdirektør for digitalisering i Brønnøysundregistrene.

I fagproposisjonen fra Nærings- og fiskeridepartementet omtales Altinn som en av statens viktigste plattformer for effektivisering, både for staten selv og for næringslivet.

- Når vi får midler i en tid med stramme budsjetter og lite oljepengebruk , ser vi på det som en bekreftelse på at Brønnøysundregistrene med Altinn er sentral i digitaliseringen og forenklingen av det norske samfunnet. Nå skal vi i gang med å se på hvordan vi best mulig kan utnytte midlene, til fordel for tjenesteeierne og brukerne våre. Hva midlene skal brukes på vil vi prioritere i samarbeid med tjenesteeierne, avslutter Holten.

Publisert: 13.10.2017lba