Altinn Tjenester 3.0

Arbeidet med Altinn Tjenester 3.0 går sin gang og du kan nå finne oppdatert informasjon om dette på Tjenester 3.0 sin egen side på GitHub.

Målsettinger

En oppsummering av de overordnede hovedmålsettingene for tjenester 3.0 (hentet fra denne siden i GitHub):

Brukervennlige og responsive tjenester

Effektiv og selvbetjent tjenesteutvikling

 • Man kan enkelt gjøre alt selv (inkl. prodsetting) når man ønsker det, uten behov for bestillinger, kursing, etc. Flaskehalser elimineres.
 • Effektiv og reell testing, der enhetstest oppfører seg likt som testmiljøer og prod (alle miljøer baseres på samme plattform-kode)
 • Støtte for å lage automatisert testing av tjenester
 • Regler og logikk defineres kun en gang for alle kanaler (portal/WS/API), og på en mer robust måte enn i dag
 • Datamodellering innebygd i det samme web-baserte verktøyet (og støtte for import fra SERES, OR, etc. )
 • Ikke nødvendig med Citrix for tilgang til utviklingsmiljø

Enkelt for fagpersoner, fleksibelt for utviklere

 • Fagpersoner har tilgang til nødvendig funksjonalitet direkte i nettleser
 • Man gjenbruker gode og ferdig-testede komponenter/widgets
 • Enkelt å gjøre kall mot API’er i andre systemer (hente data, kjøre logikk som ligger i egne fagsystemer)
 • Mer tekniske utviklere kan i tillegg tilpasse alle aspekter hvis man har behov for det ved bruk av kode-editor, f.eks. lage gjenbrukbare widgets, stilark, etc.
 • Gjenbruk av tekster og andre ressurser på det nivået som man ønsker (plattform, tjenesteeier, tjeneste), samt vilkårlig språkstøtte
 • Git (versjonskontroll) benyttes for lagring av tjenestene som utvikles, både fra nettleser og kode-editor.

Åpen kildekode, cross-platform

 • Tjenester 3.0 skal baseres på åpen kildekode
 • Tjenester 3.0 skal også deles som åpen kildekode
 • Dette betyr at alle kan bidra til å forbedre plattformen. Altinn-organisasjonen blir mao. ikke flaskehals for utvikling.
 • Kan kjøres lokalt på egen maskin, på egne servere og på både Windows, macOS eller Linux
 • Alt baseres på åpne web-standarder og vanlig utviklerkompetanse (ingen “sære” eller proprietære verktøy innføres)
Publisert: 14.03.2017tal