Følg livestream av faglig innhold på lanseringsfest for versjon 17.2

Se program og video fra 17:30

Livestream av arrangementet

1. bolk 15 min   17:30- 17:45

-          Velkommen –Kristine Aasen og Cat Holten 5 min

-          Hanne Opsahl, Leder Kommunikasjon og næringspolitikk i Regnskap Norge, sier noen ord om hvordan Altinn kan bli enklere for deres medlemmer

2. bolk 20 min  17:45 -18:05

Et enklere og vennligere Altinn

-          Intro - Hanne Finnøy, 3 min

-          Forenkling - Thord Veseth Foss, 7 min

-          Visuelt og Språk - Thord Veseth Foss, 7 min

Pause  

3. bolk  - 15 min               18:30-18:45

Lette å finne frem

-          Navigasjon: Thord Veseth Foss, 7 min

-          Søk: Jørgen Ferkingstad, Altinn og Morten Salte, Bouvet, 7 min

 

Pause 18:45 – 19:15

4. bolk – 20 min 19:15-19:35

Helhetlig brukeropplevelse

-          Helhet: Hanne Finnøy, 7 min

-          Forbedre: Hanne Finnøy (Altinn) og Marianne  7 min

-          Åpenhet: Eirik Mikkelsen /Andreas Rafaelsen, 5 min

Avslutning faglig program Kristine Aasen, 5 min               

Publisert: 13.11.2017lba