Oversiktlig innlogging – høyere sikkerhetsnivå

I versjon 17.1 gjøres det to større endringer på Altinns egne innloggingsmetoder. Innloggingssidene får et helt nytt design, og innlogging med SMS får økt sikkerhetsnivå.

De fleste brukere benytter ID-porten til innlogging i Altinn. Slik skal det fortsatt være. Men for noen behov har Altinn sine egne innloggingsmetoder. Dette gjelder for eksempel autentisering av datasystem, innlogging med virksomhetssertifikat og innlogging uten fødselsnummer/D-nummer.

Responsivt og med universell utforming

Innloggingssidene som benyttes for disse innloggingsmetodene får i versjon 17.1 nytt design. Det nye designet er i tråd med designet som er brukt i Profil, roller og rettigheter. Sidene vil være responsive, som betyr at designet tilpasser seg til ulike skjermstørrelser. Det er også tydeligere for brukerne hvor de skal klikke for å komme seg videre.

- Altinns nye formspråk har blitt tatt godt i mot av brukerne, og vi vil i tida framover rulle det ut på stadig flere deler av løsningen, forteller Hilde Mari Måsøy, brukskvalitetsrådgiver i Altinn. Hun legger til at de nye sidene oppfyller krav til universell utforming på en bedre måte enn tidligere.

Mer fra datasystem

Samtidig som det nye designet, gjøres det også en endring som gjør det mulig å oppjustere sikkerhetsnivået for innloggingsmetoden passord og sms fra Altinn fra nivå 2 til 3. Dette betyr at det blir mulig å nå flere tjenester enn tidligere fra datasystemer.

Kun brukere som aktivt velger det vil få justert opp sikkerhetsnivået. Å endre nivået krever at man setter et nytt passord og bekrefter med en ID-porten-innlogging. Innlogging med kodebrev fra Altinn vil fremdeles ha sikkerhetsnivå 2.

Publisert: 25.01.2017lba